Let's read our ...
ktoré nás sprevádzajú aj v našom podnikaní

Blog · 01. November 2022

Ako sa zbiera čaj na Srí Lanke?

Doba zberu čaju má rozhodujúci vplyv na kvalitu výsledného produktu.

Okrem iného závisí od klimatických podmienok, nadmorskej výšky či úhrnu zrážok. Vo vlhkých tropických oblastiach Srí Lanky, ako napríklad Kandy alebo Nuwara Eliya, sa zber čaju vykonáva celoročne vďaka nepretržitému rastu čajových výhonkov, ktoré sú podporované pravidelnými dažďami a celoročným slnečným žiarením.

Zber čaju sa vykonáva ručne, čím sa zaistí kvalita a výber len tých najkvalitnejších čajových lístkov z každej rastliny. 

Ide o rýdzo ženskú prácu, kde skúsené zberačky Tamilského pôvodu dokážu nazbierať denne až 30 kilogramov čerstvých čajových lístkov. Ručne sa zbierajú tri najmladšie listočky z každej rastliny, ktoré hádžu do košov nesúcich na chrbte. Na konci dňa je všetok čaj vysypaný a zvážený na zberných miestach pri čajových plantážach. Následne sa čaj prevezie do miestnych tovární, kde sa ďalej spracováva.

Existuje hneď niekoľko spôsobov zberu čaju. Ďaleko v histórii, na čínskom cisárskom dvore, bol najobľúbenejší spôsob zberu označovaný ako P+1 (Pekoe+1). Týmto spôsobom sa zbieral len najmladší púčik a jeden pripojený list.

V dnešnej dobe je najrozšírenejším spôsobom zberu P+2, teda zber najmladšieho púčiku a dvoch najbližšie pripojených čajových listov.

Pri bielom čaji (Silver Tips) sa zbierajú výhradne iba najmladšie púčiky z každej rastliny, ktoré obsahujú najväčšie množstvo cenných látok.

Pri zberoch P+3 či P+4 dochádza k znižovaniu kvality finálneho produktu.

 

zn. Matej