Vrátenie zakúpeného tovaru

E-shop
 

SRI LAN TEA


Názov spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.


Sídlo spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.

Hlavná 149/67, 12345 Klin


Fakturačné údaje
 

IČO 53502825

DIČ 2121394451

IČ DPH: SK2121394451

 

Zákonná možnosť na vrátenie tovaru kúpeného na diaľku končí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. V prípade, že koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, predlžuje sa do nasledujúceho pracovného dňa.

Ak sa rozhodnete pre vrátenie, musíte informovať spotrebiteľa pomocou e-mailu info@srilantea.sk alebo telefonicky o vašom rozhodnutí a zrušiť nákup, nestačí iba tovar odoslať späť.  

Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť použitý a musíte ho poslať späť do 14 dní odo dňa kedy ste informovali obchodníka. Povinnosť informovať obchodníka a odoslať mu tovar späť môžete skombinovať napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo zašlete e-mail. 


Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o zrušení. Lehota môže byť predĺžená v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar predávajúcemu.

Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar spotrebiteľovi odoslaný.

V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, 
ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na faktúre nulová, alebo nie sú uvedené na faktúre vôbec.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďaľšie poplatky.

Kontaktné informácie

Potrebujete sa
s nami spojiť?

+421 902 656 326  |  +421 951 015 754