Reklamačný poriadok

E-shop
 

SRI LAN TEA


Názov spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.


Sídlo spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.

Hlavná 149/67, 12345 Klin


Fakturačné údaje
 

IČO 53502825

DIČ 2121394451

IČ DPH: SK2121394451

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, 
alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal).


Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame tiež priložiť podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho.


Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA".


Po riadnom vybavení reklamácie vyzve Predávajúci Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu.


Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu.

Kontaktné informácie

Potrebujete sa
s nami spojiť?

+421 902 656 326  |  +421 951 015 754